สักคิ้วถาวร

ให้คุณสวยดูดีเป็นธรรมชาติ เป็นการเพ้นท์สีลงไปทีละเส้น คล้ายเส้นขนจริงเรียงกลมกลืนไปกับขนคิ้ว

 

Visitors: 42,455